Business Coaching

Dia1
‘ A winner is a dreamer who never gives up’

♣ Ondernemers boeien mij zeker.

Als past lid van de Raad van Bestuur in JCI Brugge en actief in diverse werkgroepen opent een wereld van must to know, need to know.

Hun wereld gelinkt aan mijn functie als leidinggevende versterkt heel wat banden.

Leiderschaps- en communicatievaardigheden ontwikkelen zodat ze hun persoonlijke effectiviteit verhogen.Op succesvolle wijze hun doelen bereiken en het menselijk potentieel rondom zich optimaal weten te ontplooien.

Preventie van burn-out

  • omgaan met stress
  • omgaan met problemen in teamverband
  • evenwicht vinden tussen werk en privé

Niet alleen het onderwijs heeft nood aan verandering.

Elk bedrijf, onderneming, organisatie, gezin groeit dankzij verandering.

Wil je de algemene cultuur van een organisatie veranderen, verander dan elk individu.

Leer hen nadenken en zorg dat ze mentaal veerkrachtiger worden.

Laat ons de juiste attitude en het slapend potentieel wakker maken in zoveel mogelijk mensen, zowel leidinggevenden als medewerkers.

‘Wanneer alles verandert, verander dan alles’

Dr. Wayne Dyer