Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gaan uit van Oiheba Bensaâd, met adres te Schoolstraat 115A – bus 11, 8800 Beveren (Roeselare), België, met KBO/BTW nummer 0778.335.423 (verder genoemd ‘OB Coaching & Consulting CommV).
Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige gebruikersvoorwaarden.

Inhoud van deze website 

Oiheba streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Oiheba uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert bijvoorbeeld Caparzo Webdesign geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

Oiheba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft Oiheba naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Oiheba kan evenwel wel garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Oiheba kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Oiheba behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Oiheba. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft Oiheba enkel een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

Wijzigingen

Oiheba behoudt zich het recht voor onderhavige gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Oiheba raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruikersvoorwaarden. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar Oiheba haar vestigingszetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze gebruikersvoorwaarden? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar oiheba@obcoaching.be. Oiheba streeft ernaar u binnen 72u een antwoord te bieden.

Veel surfplezier!