Story Point Story: van angst naar zelfvertrouwen

Story Point Story: van angst naar zelfvertrouwen: West-Vlaanderen versus Brussel

In tijden van angst, polarisatie, segregatie, agressie en frustratie geef ik jou vanuit mijn levens- en praktijkervaring tips en inzichten mee.

Van waar de oorsprong, hoe ermee om te gaan en zo zelfvertrouwen opbouwen.

Zoals een batterij over twee polen (positief als negatief) beschikt, heeft een mens dit ook. Belangrijk hierin is ‘evenwicht’ te vinden.

Voel je je geroepen om mee te stappen in mijn vliegtuig naar een inspirerende bestemming met ruimte voor nieuwe inzichten, uitwisselen van opinies?

Stort dan €15,00 op rekeningnummer: BE 05 3800 2010 8575  op naam van OB Coaching Life & Education met mededeling: van angst naar zelfvertrouwen.

Wanneer? woensdag 22 november 2017 van 19u30-21u00

Locatie? Cultuurcentrum Knokke-Heist, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist

Doelgroep? elke burger van 19 jaar – 99 jaar: beleidsmedewerkers, politici, ondernemers, jongeren, onderwijsverstrekkers, de man of vrouw uit de straat …