Talenten

Ik geloof oprecht dat elke mens beschikt over talenten en mogelijkheden om het leven te leiden dat hij of zij wil.
Vaak slagen mensen er evenwel niet in om dat te bereiken omdat ze blokkades ervaren.
Verandering in denken en doen is hierbij de sleutel. De enige weg is dus de weg vooruit.

De werking van een coach verschilt van de werking van een therapeut .

De therapeut analyseert je huidige toestand. Na grondig onderzoek diagnosticeert hij of zij en maakt een plan van aanpak op. De therapeut zoekt oorzaken voor je probleem in het verleden en handelt tot je probleem verdwenen is, oplossingsgericht. Hij of zij werkt aan je verwerking.

De coach gaat scheppend aan het werk, opbouwend en waarderend.
Hij of zij formuleert samen met jou duurzame doelen op verschillende sporen.
Wat ga je doen met je uitdaging?’ ‘Wie wil je zijn in je (gewijzigde) context?’ staat centraal.

De coach gaat deblokkeren en samen met jou op zoek hoe je verder gaat,
constructief naar de toekomst met materiaal uit het verleden.

In tegenstelling tot bij therapie bouwen we in coaching ook aan je sociale positionering.

De coach helpt je waarderend naar jezelf te kijken via het realiseren van projecten.

 

Doelen

Ik begeleid een coachee om bepaalde doelen te bereiken d.m.v. gerichte vraagstelling: faciliteren van een groeiproces maar resultaatgericht.

Inzicht

 Ik geef geen advies maar stel specifieke vragen zodat de coachee inzicht krijgt in zijn eigen denken en doenbewustzijnsverruiming.

Oprecht

Ik begeleid de coachee in dat groeiproces vanuit een oprechte betrokkenheid en confronteer waar nodig om de coachee tot een hoger niveau van bewustwording te komen.

Zelfsturing

Ik bevorder de zelfsturing en de eigen verantwoordelijkheid van de coachee.

Discretie

Ik sta voor een onbevooroordeeldediscrete en gemoedelijke manier van werken.

Respect

Wederzijds respect is ook een absolute basiswaarde bij OB Coaching & Consulting.