“Empower youth from fear to self-confidence!” – want zelfvertrouwen is vaak de sleutel tot doorzettingsvermogen. Een boodschap die wij ook onze SterkT-leerlingen mee willen geven.
We waren daarom heel benieuwd hoe de workshop van OB Coaching Life & Education – Oiheba Bensaâd zou ontvangen worden bij onze SterkT-jongens uit Piso Tienen. Heel goed, zo blijkt!
Er werd gepraat over maatschappelijke verwachtingen en migratieverschillen, omgaan met woede, en hoe falen je sterker kan maken 🌱.
Eén van deze leerlingen getuigde achteraf: “Het is heel fijn om met iemand te kunnen praten die gelijkgestemd is, Oiheba is een filosofisch sterke vrouw.”
Hele mooie woorden, bedankt om een blijvende indruk na te laten
Je zelfvertrouwen een boost geven, ’t is niet altijd even gemakkelijk. SterkT-leerlingen uit de Victor Hortaschool werden hier gisteren extra in ondersteund door OB Coaching Life & Education – Oiheba Bensaâd. Er werd stilgestaan bij vragen als: ‘Wie ben ik?’ en ‘Wat kenmerkt mij?’ maar er werd ook nagedacht over de eigen ‘schaduwkanten’.
Voor leerling C. kwam deze sessie als geroepen:
“Oiheba was heel duidelijk bij alle oefeningen die we moesten doen, ik heb dingen bijgeleerd van mijn klasgenoten en van mezelf ook.
We hebben veel over zelfvertrouwen gesproken en dat vond ik heel goed omdat er veel meisjes van mijn klas geen zelfvertrouwen hebben. Nu wel! 💪🏼
Zo’n workshops hebben we nodig, zeker voor leerlingen van onze leeftijd.”

Dag Oiheba,

Ik wil je nogmaals bedanken voor je seminarie.
Het was leerrijk en motiverend om ermee aan de slag te gaan.

Verbindend werken blijft een rode draad in het opvoeden, begeleiden van jongeren.
Als volwassene is het al moeilijk om jezelf volledig te kennen. Wat moet het dan zijn voor de jongere…

En nu aan de slag met de opgedane kennis.

Vriendelijke groet

Arnold S
Hotelschool Ter Duinen Koksijde

 


 

Boekbeoordelingen

Beste Oiheba
Ik wil je van harte bedanken voor de toezending, via de scholengroep, van je boek over schoollei-derschap.
Ik heb er met veel aandacht in zitten lezen en heb kunnen vaststellen dat je een stevige en, vooral, doorleefde visie hebt op dat leiderschap.
Ik heb het dan ook doorgegeven aan mijn echtgenote die, zoals je weet AD van schoeklghnrpe Antwerpen is (en nog een tijdje moet werken …). Felicitaties!
Met hartelijke groet
Jacky G
Beste Oiheba,
Met veel genoegen heb je ‘expeditie’ met de centrale vraag ‘is er een route van angst naar zelfver-trouwen’ gelezen.
Ik waardeer je moed en eigenzinnigheid. De zelfwaarde is een centraal thema.
Het ‘zijn’ een niet de te onderschatten instrument!
Het boek kent veel tips en wijsheden dat ik, om ze allemaal te kunnen opnemen, me graag went tot een goede vriend in mijn innerlijke zelf.

STILTE

Ben op weg naar stilte
hartverscheurende stilte

zoekend in het oog
van het onnavolgbare

een plek waar niets

en alles samen komt

waar vragen van zelf spreken antwoorden zich laten vertellen
de mogelijkheden zich ontvouwen de stilte liefdevol

in vertrouwen verwarmd

mijn bestaan moeiteloos omarmd

laat ervaren en loslaat

dansen op de golven van het zijn
het doel voorbij het oog van de naald
de liefde is het die bepaald
de vreedzame dialoog
de slijpsteen van het ongemak
slingerend tussen rauw verdriet en puur geluk

op zoek naar de stilte

als een hoeksteen
waar begrip is zonder te vragen

delen de rivier van de voortgang
welke kloven te overbruggen
raadselen te ontwarren
Anton
effortlesscoaching