MASTERMINDS - PIT COACHING

♦ Een mastermind is voor iedereen die het verlangen heeft om hun blik op de wereld te verruimen, te veranderen.

♦ Een mastermind is voor iedereen die het verlangen heeft om gelukkig te worden en hiervoor de nodige inzichten mist.

♦ In een zeer vertrouwelijke en kleine groep van max 12 personen leren we hoe jij je gedachten kan trainen.

♦ We leren jou in verschillende stappen hoe je manier van denken jouw resultaat bepaalt.

♦ Tijdens de mastermind training zal je enerzijds uitspreken wat je echt wilt bereiken, hoe groot of hoe klein.  Anderzijds visualiseer je hoe jouw ideale leven er uitziet en creëer je stappen om dit tot stand te brengen.

 

mIJN SERVICES

TRAININGEN
WORKSHOPS
OP LOCATIE
DIGITAAL
SAMENWERKEN
TALENAANBOD
NEDERLANDS
FRANS
ENGELS

 

 
chuttersnap-176806-unsplash.jpg

To the point

LUISTEREN als sleutel tot ACTIE.

 
calculator-clipboard-coffee-cup-1001763.jpg

Open minded

SAMEN spreken we in VERTROUWEN

 
debby-hudson-1056837-unsplash.jpg

actiegericht

DISCIPLINE levert RESULTAAT.

 

1. Hoe werkt ons brein?

We zijn allen uniek en het mechaniek tussen brein en lichaam is bij elke mens dezelfde.
We ontdekken samen:
1) welke de voorziene functionering is van denken, voelen en handelen in het energetisch veld van ons bewustzijn en onderbewustzijn
2) hoe we bewust kunnen reageren in een bepaalde situatie
3) van emotie een sterkte maken in plaats van een zwakte
4) the imagemaker als tool in ons denken
5) hoe we een resultaat kunnen bereiken

1. Hoe werkt ons brein?

We zijn allen uniek en het mechaniek tussen brein en lichaam is bij elke mens dezelfde.
We ontdekken samen:
1) welke de voorziene functionering is van denken, voelen en handelen in het energetisch veld van ons bewustzijn en onderbewustzijn
2) hoe we bewust kunnen reageren in een bepaalde situatie
3) van emotie een sterkte maken in plaats van een zwakte
4) the imagemaker als tool in ons denken
5) hoe we een resultaat kunnen bereiken

2. Boost jouw zelfvertrouwen als een brug om te bouwen

Ons zelfbeeld wordt sterk bepaald door wat anderen van ons zeggen. We zijn een projectie van anderen. Zo gaan we handelen volgens andermans normen en verwachtingen. Vervolgens gaan we ons ook zo gedragen en handelen. Zo verliezen we geleidelijk onszelf en overschrijden we onze grenzen.
We ontdekken samen:
1) het bewust zijn van onze kwaliteiten
2) het herkennen van onze schaduwkanten
3) patronen herkennen en doorbreken
4) tools leren toepassen en leren wanneer je deze tools kan inzetten op het dagdagelijkse leven
5) gepaste oplossingen creëren en omzetten in actie

2. Boost jouw zelfvertrouwen als een brug om te bouwen

Ons zelfbeeld wordt sterk bepaald door wat anderen van ons zeggen. We zijn een projectie van anderen. Zo gaan we handelen volgens andermans normen en verwachtingen. Vervolgens gaan we ons ook zo gedragen en handelen. Zo verliezen we geleidelijk onszelf en overschrijden we onze grenzen.
We ontdekken samen:
1) het bewust zijn van onze kwaliteiten
2) het herkennen van onze schaduwkanten
3) patronen herkennen en doorbreken
4) tools leren toepassen en leren wanneer je deze tools kan inzetten op het dagdagelijkse leven
5) gepaste oplossingen creëren en omzetten in actie

3. Waarden en normen

Wat betekenen waarden voor jou als persoon privé of professioneel als lid van een team?
We ontdekken samen:
1) primaire en secundaire waarden
2) inzicht in wie ik ben
3) inzicht in wie de ander is
4) samen tot gemeenschappelijke waarden komen door
het stellen van prioriteiten
5) het eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel bewust te leren toepassen

3. Waarden en normen

Wat betekenen waarden voor jou als persoon privé of professioneel als lid van een team?
We ontdekken samen:
1) primaire en secundaire waarden
2) inzicht in wie ik ben
3) inzicht in wie de ander is
4) samen tot gemeenschappelijke waarden komen door
het stellen van prioriteiten
5) het eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel bewust te leren toepassen

4. Succesvol feedback geven en ontvangen–DISC Insights

Je delegeert liever een ‘lastig gesprek’ naar een andere persoon die mondiger is of hebt schrik om feedback te geven.
We ontdekken samen:
1) het belang van een kleur van ieder individu
zonder iemand in een hokje te plaatsen
2) inzicht in wie ik ben
3) inzicht in wie de ander is
4) tools leren toepassen bij een conflicthantering
5) het eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel bewust leren toepassen

4. Succesvol feedback geven en ontvangen–DISC Insights

Je delegeert liever een ‘lastig gesprek’ naar een andere persoon die mondiger is of hebt schrik om feedback te geven.
We ontdekken samen:
1) het belang van een kleur van ieder individu
zonder iemand in een hokje te plaatsen
2) inzicht in wie ik ben
3) inzicht in wie de ander is
4) tools leren toepassen bij een conflicthantering
5) het eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel bewust leren toepassen

5. Psychologische veiligheid creëren

Is er een sfeer van onveiligheid binnen jouw team of organisatie? Merk je dat de communicatie niet open is en dat mensen zich niet zomaar uitspreken? Leer je de mens achter je collega kennen? De enige voorwaarde is dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin er voldoende vertrouwen is in elkaar.
We ontdekken samen:
1) ons kwetsbaar kunnen opstellen
2) fouten toegeven , onvolkomenheden erkennen
3) durven imperfect zijn en dit erkennen
4) hulp vragen aan een ander
5) hulpvragen van anderen accepteren

5. Psychologische veiligheid creëren

Is er een sfeer van onveiligheid binnen jouw team of organisatie? Merk je dat de communicatie niet open is en dat mensen zich niet zomaar uitspreken? Leer je de mens achter je collega kennen? De enige voorwaarde is dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt waarin er voldoende vertrouwen is in elkaar.
We ontdekken samen:
1) ons kwetsbaar kunnen opstellen
2) fouten toegeven , onvolkomenheden erkennen
3) durven imperfect zijn en dit erkennen
4) hulp vragen aan een ander
5) hulpvragen van anderen accepteren

6. Participatief leiderschap–UQ Talentscan

Bij participerend leiderschap nodigt de leidinggevende de medewerkers regelmatig uit om mee te denken, mee te praten en op bepaalde momenten ook mee te beslissen. Als leidinggevende schrijf je jouw medewerkers dus niet precies voor wat er moet gebeuren, zoals bij sommige traditionele vormen van leiderschap. Je creëert als leidinggevende dus de randvoorwaarden waarbinnen je medewerkers optimaal kunnen functioneren en stimuleert ze om zelf initiatieven te ontplooien.
We ontdekken samen:
1) de verantwoordelijkheid van de medewerkers en
de leidinggevende in kaart brengen
2) zelf in oplossingen leren denken
3) de creativiteit en de vindingrijkheid van de medewerkers stimuleren
4) kwaliteiten van de medewerkers
inzetten waarbij hun welbevinden stijgt
5) teams indelen op basis van hun talenten en noden in het bedrijf

6. Participatief leiderschap–UQ Talentscan

Bij participerend leiderschap nodigt de leidinggevende de medewerkers regelmatig uit om mee te denken, mee te praten en op bepaalde momenten ook mee te beslissen. Als leidinggevende schrijf je jouw medewerkers dus niet precies voor wat er moet gebeuren, zoals bij sommige traditionele vormen van leiderschap. Je creëert als leidinggevende dus de randvoorwaarden waarbinnen je medewerkers optimaal kunnen functioneren en stimuleert ze om zelf initiatieven te ontplooien.
We ontdekken samen:
1) de verantwoordelijkheid van de medewerkers en
de leidinggevende in kaart brengen
2) zelf in oplossingen leren denken
3) de creativiteit en de vindingrijkheid van de medewerkers stimuleren
4) kwaliteiten van de medewerkers
inzetten waarbij hun welbevinden stijgt
5) teams indelen op basis van hun talenten en noden in het bedrijf

7. Reflecteren als een stap naar nog meer leren

Reflecteren is het terugblikken op je eigen gedrag en ervaringen, daarover nadenken om zo tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe keuzes te maken.
We ontdekken samen:
1) reflecteren op ons persoonlijk functioneren
2) reflecteren op ons beroepsmatig handelen
3) reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in een maatschappelijke context
4) reflecteren als een manier van leren
5) jouw zelfkennis vergroten

7. Reflecteren als een stap naar nog meer leren

Reflecteren is het terugblikken op je eigen gedrag en ervaringen, daarover nadenken om zo tot nieuwe inzichten te komen en nieuwe keuzes te maken.
We ontdekken samen:
1) reflecteren op ons persoonlijk functioneren
2) reflecteren op ons beroepsmatig handelen
3) reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in een maatschappelijke context
4) reflecteren als een manier van leren
5) jouw zelfkennis vergroten

8. Leren omgaan met stress

Het voorkomen van verzuim door stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Er is geen one size fits all oplossing maar als werkgever kan er een stevig fundament gelegd worden voor de preventie.
We ontdekken samen:
1) snel tot de kern doordringen en concrete vervolgstappen nemen
2) minder stress ervaren
3) meer veerkracht stimuleren
4) leren omgaan met perfectionisme en onzekerheid
5) creatiever en meer ontspannen worden

8. Leren omgaan met stress

Het voorkomen van verzuim door stress is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Er is geen one size fits all oplossing maar als werkgever kan er een stevig fundament gelegd worden voor de preventie.
We ontdekken samen:
1) snel tot de kern doordringen en concrete vervolgstappen nemen
2) minder stress ervaren
3) meer veerkracht stimuleren
4) leren omgaan met perfectionisme en onzekerheid
5) creatiever en meer ontspannen worden

9. Feiten of waarheid

Feiten en waarheid zijn twee woorden die we heel vaak tegenkomen. Ze zijn nauw verwant met elkaar. De waarheid wordt echter vaak beschouwd als een groter bereik dan feit. De waarheid houdt rekening met gevoelens en overtuigingen, terwijl ze eigenlijk geen plaats hebben. Een feit is iets dat overal en voor iedereen waar is. Iets dat voor één persoon geldt, is echter mogelijk niet voor iedereen waar.
We ontdekken samen:
1) de betekenis van perceptie
2) onze zintuigen bewust leren toepassen
3) beslissingen durven nemen
4) tools om een open blik te creëren
5) energie doseren

9. Feiten of waarheid

Feiten en waarheid zijn twee woorden die we heel vaak tegenkomen. Ze zijn nauw verwant met elkaar. De waarheid wordt echter vaak beschouwd als een groter bereik dan feit. De waarheid houdt rekening met gevoelens en overtuigingen, terwijl ze eigenlijk geen plaats hebben. Een feit is iets dat overal en voor iedereen waar is. Iets dat voor één persoon geldt, is echter mogelijk niet voor iedereen waar.
We ontdekken samen:
1) de betekenis van perceptie
2) onze zintuigen bewust leren toepassen
3) beslissingen durven nemen
4) tools om een open blik te creëren
5) energie doseren

10. Projectmanagement

Projectbeheer is de toepassing van processen, methoden, vaardigheden, kennis en ervaring om specifieke projectdoelstellingen te bereiken volgens de projectaanvaardingscriteria binnen overeengekomen parameters. Projectbeheer heeft eindresultaten die beperkt zijn tot een eindig tijdschema en budget.
We ontdekken samen:
1) een project plannen
2) een team samenstellen op basis van kwaliteiten
3) lange of korte termijnvisiedoelstellingen kunnen halen
4) van idee tot een resultaat
5) tools om in een afgebakende
tijdspanne een project te realiseren en evalueren

10. Projectmanagement

Projectbeheer is de toepassing van processen, methoden, vaardigheden, kennis en ervaring om specifieke projectdoelstellingen te bereiken volgens de projectaanvaardingscriteria binnen overeengekomen parameters. Projectbeheer heeft eindresultaten die beperkt zijn tot een eindig tijdschema en budget.
We ontdekken samen:
1) een project plannen
2) een team samenstellen op basis van kwaliteiten
3) lange of korte termijnvisiedoelstellingen kunnen halen
4) van idee tot een resultaat
5) tools om in een afgebakende
tijdspanne een project te realiseren en evalueren

11. Overtuigend spreken en presenteren met de 7 V's

1. Moet je af en toe een woordje uitleg geven bij vergaderingen? Een presentatie geven aan collega’s? Een toespraak houden? Dan wil je dat je publiek luistert en blijft luisteren. De eerste stap naar zo’n presentatie met impact? Een grondige voorbereiding. Alvast enkele tips die aan bod komen in de opleiding: stel je doelen scherp, timmer een structuur ineen en wapen je tegen moeilijke vragen. Maar daarnaast is het vooral oefenen, mét feedback uiteraard.
2. Deze interactieve training richt zich tot iedereen die regelmatig presentaties geeft, zelf maakt of het woord neemt voor grote groepen, meer bepaald management assistants, communicatieverantwoordelijken, leidinggevenden, kaderleden en commerciële medewerkers.
3. De workshop is interactief en zeer praktijkgericht. Deelnemers kunnen hun eigen presentaties meebrengen op laptop of geheugenstick. De aangeleerde technieken en tips kunnen zo meteen worden toegepast.
4. Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk is en blijft plakken? 5. Met welke technieken kan uw verhaal visueel en non-verbaal versterkt worden?
6. Hoe overtuigend en met impact presenteren naar klanten, directie, of collega’s tijdens een vergadering?
7. In deze praktijkgerichte opleiding leert u hoe uw presentatie af te stemmen op verschillende soorten publiek en wat dat betekent voor uw PowerPoint.

11. Overtuigend spreken en presenteren met de 7 V's

1) Moet je af en toe een woordje uitleg geven bij vergaderingen? Een presentatie geven aan collega’s? Een toespraak houden? Dan wil je dat je publiek luistert en blijft luisteren. De eerste stap naar zo’n presentatie met impact? Een grondige voorbereiding. Alvast enkele tips die aan bod komen in de opleiding: stel je doelen scherp, timmer een structuur ineen en wapen je tegen moeilijke vragen. Maar daarnaast is het vooral oefenen, mét feedback uiteraard.
2) Deze training richt zich tot iedereen die regelmatig presentaties geeft, zelf maakt of het woord neemt voor grote groepen, meer bepaald management assistants, communicatieverantwoordelijken, leidinggevenden, kaderleden en commerciële medewerkers.
3) De training is interactief en zeer praktijkgericht. Deelnemers kunnen hun eigen presentaties meebrengen op laptop of geheugenstick. De aangeleerde technieken en tips kunnen zo meteen worden toegepast.
4) Hoe zorgt u ervoor dat uw boodschap duidelijk is en blijft plakken?
5) Met welke technieken kan uw verhaal visueel en non-verbaal versterkt worden?
6) Hoe overtuigend en met impact presenteren naar klanten, directie, of collega’s tijdens een vergadering?
7) In deze praktijkgerichte training leert u hoe uw presentatie af te stemmen op verschillende soorten publiek en wat dat betekent voor uw PowerPoint.

12. Storytelling, hoe raak ik het publiek en neem ze mee naar een nieuw inzicht?

1) Tijdens deze tweedaagse training leer je hoe je een geweldige presentatie of speech kunt ontwerpen, je publiek kunt raken en ze mee kunt nemen richting een nieuw inzicht.
2) Je ontdekt hoe je de principes van verhalen en verhaalontwikkeling kunt inzetten bij het ontwerpen van onvergetelijke presentaties en speeches.
3) Je leert hoe je je publiek meeneemt op reis en kunt oproepen in beweging te komen. En hoe je dit doet op een ontspannen manier, in verbinding met je publiek én met jezelf.
4) Je krijgt inzichten in de fundamenten waarop storytelling is gebaseerd.
5) Je leert de definities en kenmerken van impactvolle storytelling.
6) Je bent in staat verhalen in je organisatie te ontdekken.
7) Je bent in staat verhalen effectief in te zetten in je organisatie of daarbuiten.
8) Je kent de manier om verhalen te verspreiden en te delen.
9) Je bent in staat verhalen aantrekkelijk te verwoorden en te presenteren.
10) Je bent in staat het storytellingproces te faciliteren en levendig te houding binnen je organisatie.